fbpx

 

Terms and Conditions of Sale of the Bugimine Online Store

The online store Bugimine.com (hereinafter the “Online Store”) is owned by Bugimine OÜ, registry code 14286327, address Retke tee 28-6 Tallinn, info@bugimine.com.

Validity of the sale contract, information about goods and prices.These terms and conditions apply to the purchase of goods at the Online Store.
Information about the goods and their prices is provided at the Online Store right next to the goods. A delivery charge may be added to the price of goods.
The delivery charge of goods depends on the delivery method and will be displayed to the Buyer in the checkout. The Online Store may modify the terms and conditions of use.

Ordering and payment
The Buyer selects the desired goods at the Online Store and adds them to the shopping bag. In the shopping bag, the quantities of goods can be changed and goods can be removed until they have been paid for. To finalise your order, you need to fill out certain required data fields and enter your personal data. We confirm that we will keep your personal data secure.
After filling out the personal data form, you have to choose a suitable delivery method for your goods. Next, the amount of the charge is displayed on the screen, and it can be paid securely through the following payment methods:
– Estonian bank links: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
– Visa/Mastercard card payments
The owner of the online store is the controller of Personal Data and forwards the necessary Personal Data for making payments to the authorized processor Maksekeskus AS.
The Buyer pays the selling price of the goods and the delivery charge in full as an advance payment. The contract will enter into force once the amount payable has been credited to the Online Store’s bank account. We will send you an order confirmation by e-mail and display the order confirmation also on the website.
If the goods ordered cannot be delivered because they have sold out or for another reason, we will notify the Buyer about this as soon as possible, and refund the money paid (including the delivery charges of the goods) immediately, but not later than within 14 days of issue of the notification.

Delivery
The Buyer can select a suitable delivery method for the receipt of the goods in the checkout.The delivery charges of the goods are paid by the Buyer, and the relevant price information is shown in the shopping bag.
The delivery period is shown in the shopping bag, and within Estonia it is 3-7 days of entry into force of the sale contract. In exceptional cases, we have the right to deliver goods within 30 days, notifying the Buyer about this in advance.
Delivery of goods outside Estonia is made by agreement of the parties.
Goods are sold and delivered in amounts greater than those displayed at the Online Store by
agreement.

Right of withdrawal
The Buyer can return any goods purchased at the Online Store within 14 days of receipt of the goods. The right of return does not apply if the Buyer is a legal person.
To make a return, you must submit a return application at epood@bugimine.com within the afore- mentioned period.
Any goods to be returned must be in the original packaging, intact, and unopened.
The costs of returning goods are borne by the Buyer, unless the goods to be returned do not
correspond to what was ordered (wrong or defective products).
Goods can be returned within 14 days of receipt of the goods via the parcel terminal through which the Buyer received the goods.
The Buyer must return the goods within 5 days of submission of the return application.
The Online Store will give the Buyer a refund for the payment made for the returned goods
immediately, but not later than within 14 days of receipt of the returned goods.
The Online Store has the right to withdraw from fulfilling the order and dispatching the goods if the goods cannot be delivered because they have sold out or for another reason. The Online Store will inform the Buyer about this as soon as possible. The Online Store will refund the payment made for the goods, the delivery charge included, immediately, but not later than within 14 days.
The Online Store will make all payments to the Buyer’s bank account from which payment for the goods was made.

The right of filing complaints
The Online Store shall be responsible for any non-compliance of, or faults in the goods sold to the Buyer which already existed at the time of transfer of the item, and which appear within up to 30 days of transfer of the goods to the Buyer.
If a fault is identified, the Buyer shall have the right to contact the Online Store not later than within one month of transfer of the goods by sending an e-mail at epood@bugimine.com.
The Online Store shall not be responsible for any faults that have occurred after transfer of the goods to the Buyer. If goods purchased at the Online Store have any faults for which the Online Store is responsible, the Online Store will repair or replace the faulty goods. If the goods cannot be repaired or replaced, the Online Store will give the Buyer a refund for all the charges associated with the sale contract.

Processing of personal data
The Online Store processes the Buyer’s personal data in order to perform the sale contract, and on the grounds of the legitimate interests of Bugimine OÜ.

Resolution of disputes
If the Buyer has any complaints against the Online Store, these must be sent by e-mail at
epood@bugimine.com.
If the Buyer and Online Store fail to resolve a dispute by agreement, the Buyer may refer the matter to the Consumer Disputes Committee. The Consumer Disputes Committee is competent to resolve disputes arising from the contract between the Buyer and Online Store.


 

Bugimine Veebipoe müügitingimused

Veebipoe Bugimine.com (edaspidi Veebipood) omanik on Bugimine OÜ registrikood 14286327, aadressiga Retke tee28-6 Tallinn, info@bugimine.com.

Müügilepingu kehtivus, kauba ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.Teave kauba ja selle hinna kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Kauba hinnale võib lisanduda kättetoimetamise tasu.

Kauba kättetoimetamise tasu sõltub kättetoimetamise viisist ja see kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Veebipoel on õigus teha kasutustingimustes muudatusi.

Tellimuse vormistamine ja tasumine

Ostja valib Veebipoes välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi. Ostukorvis on võimalik kauba koguseid muuta ning eemaldada kuni selle eest tasumiseni.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ja sisestada oma isikuandmed. Kinnitame, et hoiame teie isikuandmete turvalisust.

Isikuandmete ankeedi täitmise järel tuleb valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • – Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
  • – Visa/Mastercard kaardimaksed

Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Saadame e-postiga kinnituse tellimuse tegemisest ning kuvame kinnituse tellimuse vastu võtmisest ka veebilehel.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitame sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastame tasutud raha (sh. kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Kohaletoimetamine

Kauba kättesaamiseks saab Ostja valida ostukorvis omale sobiva kohaletoimetamise viisi.

Kauba kättetoimetamis kulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on näidatud ostukorvis.

Kauba kohaletoimetamise tähtaeg on näidatud ostukorvis ja see on Eesti piires 3-7 tööpäeva alates müügilepingu jõustumisest. Erandlikel juhtudes on meil õigus kaup kohale toimetada kuni 30 päeva jooksul teavitades sellest eelnevalt Ostjat.

Kauba kohaletoimetamine väljapoole Eestit toimub osapoolte kokkuleppe alusel.

Veebipoest kuvatud suuremate koguste müük ja kohaletoimetamine toimub kokkuleppe alusel.

Taganemisõigus

Veebipoest ostetud kaupa saab Ostja tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastamisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

Tagastamiseks tuleb esitada tagastamisavaldus aadressile epood@bugimine.com eelpool nimetatud tähtaja jooksul.

Tagastatav kaup peab olema oma originaalpakendis, terve ning avamata.

Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv kaup ei vasta tellitule (nt. vale või defektiga toode).

Kaupa saab tagastada 14. päeva jooksul alates kauba kättesaamisest pakiautomaadi kaudu, mille kaudu Ostja kauba sai.

Ostja peab kauba tagastama tagastamisavalduse esitamisele järgneva 5 päeva jooksul.

Veebipood tagastab Ostjale tagastava kauba eest tasutud makse koheselt, kuid mitte hiljem kui 14. päeva jooksul, peale tagastatud kauba kättesaamist.

Veebipoel on õigus taganeda tellimuse täitmisest ja valitud kauba saatmisest, kui vastavat kaupa ei ole võimalik tarnida kauba lõppemise või muu põhjuse tõttu. Veebipood informeerib sellest Ostjat esimesel võimalusel. Veebipood tagastab kauba eest tasutud makse sh. kättetoimetamise tasu koheselt, kuid mitte hiljem kui 14. päeva jooksul.

Veebipoe kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest.

Pretensioonide esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni 30 päeva jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt ühe kuu jooksul alates kauba üleandmisest Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile epood@bugimine.com.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Isikuandmete töötlemine

Veebipood töötleb Ostja isikuandmeid müügilepingu täitmiseks ja Bugimine OÜ õigustatud huvi alusel.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile epood@bugimine.com.

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi.


 

Условия продажи товаров в интернет-магазине Bugimine

Владельцем интернет-магазина Bugimine.com (далее именуемого интернет-магазин) является товарищество с ограниченной ответственностью Bugimine OÜ (регистрационный код: 14286327; адрес: Ретке теэ 28-6; info@bugimine.com.

Срок действия договора продажи, информация о товарах и ценах

Условия продажи распространяются на покупку товаров в интернет-магазине.

Информация о товарах и их цене указана в интернет-магазине непосредственно напротив товара. К цене товара может быть добавлена ​​плата за его доставку.

Стоимость доставки товара зависит от способа доставки и выводится на экран при оформлении заказа покупателем.

Интернет-магазин имеет право вносить изменения в условия пользования.

Оформление и оплата заказа

Покупатель выбирает товары в интернет-магазине и добавляет их в корзину. Количество товаров в корзине можно изменять, а также удалять товары из корзины до момента их оплаты.

Для оформления заказа необходимо заполнить обязательные поля данных и ввести свои персональные данные. Мы подтверждаем, что обеспечиваем безопасное хранение Ваших персональных данных.

После заполнения анкеты персональных данных следует выбрать подходящий Вам способ доставки товаров. Затем на экране отображается сумма оплаты, которую можно безопасно внести c помощью следующих способов оплаты:

  • Эстонские банковской ссылки: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank
  • – Visa/Mastercard оплата картой

Владелец интернет-магазина является ответственным обработчиком персональных данных и передает персональные данные, необходимые для осуществления платежей, авторизованному обработчику Maksekeskus AS.

Покупатель оплачивает полную стоимость товара и его доставки в порядке предоплаты.

Договор вступает в силу с момента поступления соответствующей суммы на расчетный счет интернет-магазина. Интернет-магазин отсылает по электронной почте подтверждение заказа, а также отображает на своем веб-сайте подтверждение принятия заказа.

Если заказанный товар не может быть доставлен по причине его отсутствия или по какой-либо другой причине, интернет-магазин уведомит об этом покупателя при первой возможности и вернет уплаченные деньги (включая расходы на доставку товара) немедленно, но не позднее, чем в течение 14 дней с момента отправки уведомления.

Доставка товара

В покупательской корзине Покупатель может выбрать подходящий ему способ доставки товара.

Расходы за доставку товара несет Покупатель; соответствующая информация о цене указана в покупательской корзине.

Срок доставки товара указан в покупательской корзине, и в границах Эстонии составляет от 3 до 7 рабочих дней с момента вступления в силу договора продажи. Мы сохраняем за собой право в исключительных случаях доставить товар в течение 30 дней, предварительно уведомив об этом Покупателя.

Доставка товаров за пределы Эстонии осуществляется на основании соглашения сторон.

Продажа и доставка больших количеств отображенного в интернет-магазине товара осуществляется на основании соглашения.

Право отступления от договора

Покупатель может вернуть приобретенный в интернет-магазине товар в течение 14 дней с момента его получения. Право на возврат товара не применяется, если Покупатель является юридическим лицом.

Для того, чтобы вернуть товар, следует отправить соответствующее заявление на адрес epood@bugimine.com в течение вышеуказанного срока. epood@bugimine.com в течение вышеуказанного срока.

Возвращаемый товар должен быть в своей оригинальной упаковке, целым и не открытым.

Расходы на возврат товара несет Покупатель, за исключением случая, когда возвращаемый товар не соответствует заказанному (например, неправильный или дефектный товар).

Товар можно вернуть в течение 14 дней с момента его получения через посылочный автомат, в котором Покупатель получил товар.

Покупатель должен вернуть товар в течение 5 дней с момента подачи заявления о возврате.

Интернет-магазин вернет Покупателю уплаченную за возвращаемый товар сумму немедленно, но не позднее, чем в течение 14 дней после получения возвращенного товара.

Интернет-магазин имеет право отказаться от выполнения заказа и отправки выбранного товара, если соответствующий товар не может быть доставлен в связи с его отсутствием или по иной причине. Интернет-магазин поставит об этом в известность Покупателя при первой возможности. Интернет-магазин возвратит уплаченную за товар сумму, в т.ч. стоимость доставки сразу, но не позднее, чем в течение 14 дней.

Интернет-магазин вносит все платежи на расчетный счет Покупателя, с которого был оплачен товар.

Право на предъявление претензий

Интернет-магазин несет ответственность за несоответствия условиям договора или дефекты проданных покупателю товаров, которые существовали на момент их передачи, а также которые проявились в 30-дневный срок с момента передачи товаров покупателю.

В случае обнаружения дефекта Покупатель имеет право обратиться по этому поводу в интернет-магазин не позднее, чем в течение одного месяца с момента доставки товара, отправив соответствующее электронное письмо по адресу epood@bugimine.com.

Интернет-магазин не несет ответственности за дефекты, возникшие после доставки товара Покупателю.

Если приобретенные в интернет-магазине товары имеют дефекты, за которые интернет- магазин несет ответственность, он их отремонтирует или заменит. Если товар невозможно отремонтировать или заменить, интернет-магазин вернет Покупателю все уплаченные им суммы, связанные с договором продажи.

Обработка персональных данных

Интернет-магазин обрабатывает персональные данные Покупателя с целью выполнения договора продажи и на основании законных интересов Bugimine OÜ.

Разрешение споров

Если у Покупателя возникли какие-либо претензии к интернет-магазину, их следует отправить на адрес электронной почты epood@bugimine.com.

Если Покупатель и интернет-магазин не могут разрешить спор по взаимной договоренности, Покупатель может обратиться в Комиссию по потребительским спорам. Комиссия по потребительским спорам правомочна разрешать споры, вытекающие из договора, заключенного между Покупателем и интернет-магазином.